donderdag 8 september 2011

My photochecklist - Detail van de gang

In mijn gang hangt een mooie print in een lijst.
De print is van de godin Nike. Nike is de Griekse godin van de overwinning.

De beeldhouwer is niet met zekerheid gekend. De stijl is die van de School van Rodos en men vermoedt dat het standbeeld werd gemaakt door de beeldhouwer Pythokritos. Deze beeldhouwer was rond 200 v.Chr. werkzaam. Het beeld wordt tegenwoordig tentoongesteld in het Louvre te Parijs. Het staat op de tussenverdieping van de Darutrap, een van de hoofdingangen van het Louvre.Het beeld is een meesterstuk van leven, beweging en realisme en straalt allure uit. Het stelt een gevleugelde vrouw voor, de allegorie van de overwinning. Het beeld geeft het ogenblik weer waarop de gevleugelde Nikè neerdaalt op de voorsteven van een schip. Door de hevige wind kleeft haar kleding of zeer fijne chiton aan haar lichaam waardoor haar sierlijke vormen en de rondingen van haar lichaam zichtbaar worden. Het beeld is met vleugels 3,28 meter hoog en zonder de vleugels 2,38 meter hoog. Het is vervaardigd van wit marmer afkomstig van het Griekse eiland Paros.

Het standbeeld is echter beschadigd en het mist het hoofd en de armen. Deze werden (nog) niet teruggevonden. Aan de hand van het torso kan men afleiden dat de rechterarm opgeheven was. Men vermoedde lange tijd dat het beeld in de rechterhand een trompet vasthield. Met de ontdekking van de rechterhand in 1950 moest men echter vaststellen dat er geen attribuut in de hand kan hebben gezeten. De hand is immers grotendeels open en heeft gespannen vingers waardoor het onmogelijk is dat daarmee een trompet kon worden vastgehouden. De teruggevonden hand bevindt zich nu in een glazen kast naast het standbeeld. De linkerarm bevond zich waarschijnlijk naast het lichaam en hield vermoedelijk een trofee in de hand. De rechtervleugel van het beeld is een symmetrische gipsen versie van de originele linkervleugel. Tijdens verschillende opgravingen werden allerlei stukjes van de originele rechtervleugel gevonden. Daaruit bleek dat de afwerking van de rechterkant van het standbeeld oppervlakkiger is dan die van de linkerkant. Hieruit wordt opgemaakt dat het beeld bedoeld was om driekwart naar links bekeken te worden.


 Het beeld bestaat uit zes afzonderlijk afgewerkte blokken marmer: het lichaam, de buste, de beide armen en de beide vleugels. Deze werkwijze is typisch voor beelden uit de hellenistische periode en werd voornamelijk gebruikt om materiaal te besparen. Men kon makkelijker werken met kleine blokken marmer. De blokken werden door middel van bronzen krammen aan elkaar gezet.


Dit beeld vindt ik mooi omdat het vrouwelijk, sierlijk en allure uitstraalt 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten